erzetka rss
Login:
Hasło:

wizytówkiSłoneczne oferty biur podróży z Podkarpacia.
Słowa kluczowe: Lokalizacja:
(firma, branża, produkt, usługa)(miejscowość, województwo)
strony internetowe Rzeszów Bułgaria wczasy
Wyszukaj firmę

Aktualności

Ciekawostki wakacyjne

"Zemsty faraona" w Egipcie da się uniknąć! Wiele osób obawia się wyjazdu do Egiptu ze względu na kłopoty żołądkowe, których można się nabawić w zetknięciu z innym klimatem, wodą i jedzeniem...

więcej
Wyszukaj firmę


Siedem cudów starożytnego świata:

piramida2.jpg

Piramida Cheopsa
, Wielka Piramida – egipska piramida, znajdująca się w Gizie nieopodal Kairu, wzniesiona ok. 2560 r. p.n.e. prawdopodobnie wg projektu Hemona, będąca częścią nekropolii memfickiej, według powszechnie akceptowanej przez środowiska naukowe teorii, stanowiąca w starożytności miejsce pochówku faraona Cheopsa (eg. Chufu).
wisz__ce_ogrody.jpg
Wiszące ogrody królowej Semiramidy w Babilonie. Ich niezwykłość budziła podziw współczesnych, a zdumienie i wielkie zainteresowanie potomnych. Opisywali je często historycy greccy, a od czasów Aleksandra Wielkiego zalicza się je do siedmiu cudów świata. Zostały zbudowane na polecenie króla Nabuchodonozora II (604-562 p.n.e.), który podarował je swojej żonie, Amytis, ponieważ po przyjeździe do Babilonu bardzo tęskniła za bujną zielenią ojczystego kraju – Medii. Niejasne jest,
dlaczego nazwano je imieniem Semiramidy, asyryjskiej
królowej, która żyła dwa wieki wcześniej.

Świątynia Artemidy w Efezie – dla starożytnych Greków
jeden z siedmiu cudów świata. Znana pod nazwą
Artemizjonu stanowiła największą ozdobę Efezu
w Azji Mniejszej (obecnie Turcja). Była to olbrzymia
(110 m na 55 m) świątynia, zbudowana przez króla
Lidii Krezusa w połowie VI wieku p.n.e. __wi__tynia_1.jpg
Najprawdopodobniej stanęła na miejscu wcześniejszej budowli zniszczonej podczas najazdu Kimmerów (zdaniem Pliniusza świątynia była dziewięć razy budowana i burzona). Jońska świątynia została zaprojektowana przez Chersifrona i Metagenesa z Knossos, przy współpracy Teodorosa z Samos. Do jej budowy użyto doskonałej jakości marmuru i cedru libańskiego. Świątynia została zaprojektowana jako dipteros otoczony podwójną kolumnadą złożoną z ośmiu kolumn przed elewacją frontową i tylną (tzw. oktastylos) i dwudziestu kolumn wzdłuż boków świątyni.
Pozostałe kolumny, a było ich w sumie 127, umieszczono
w pronaosie i wewnątrz świątyni. Kolumny o wysokości ok. 18,0 m miały średnicę w dolnej części 2,5 m. Zdobiły je w dolnej części płaskorzeźby. Rzeźby zdobiły także fryz i najprawdopodobniej tympanon oraz dach świątyni. W jej wnętrzu umieszczono cedrowy posąg Artemidy. Wśród rzeźbiarzy zaangażowanych do prac przy budowie należeli
między innymi: Fidiasz, Poliklet, Kresilas.
Ukończenie budowli zajęło 120 lat.


Posąg Zeusa był zaliczany przez starożytnych Greków
do siedmiu cudów świata.zeus_olimpia_1.jpg
Znajdował się w świątyni w Olimpii. Posąg ten wykonał
Fidiasz z użyciem techniki chryzelefantyny po roku
430 p.n.e. Dotrwał jedynie do roku 426 n.e., a znany jest z rzymskiej kopii. Posąg Zeusa uległ zniszczeniu na skutek pożaru. Rzeźba przedstawiała siedzącego na tronie władcę ludzi i bogów o poważnym i dostojnym obliczu. Na głowie miał wieniec laurowy, z lewego ramienia zwieszał mu się złoty płaszcz, w prawej dłoni
trzymał statuę bogini Nike, a lewą rękę wspierał na
wykładanym szlachetnymi kamieniami berle. Berło było
symbolem władzy Zeusa, a orzeł jego ulubionym
i poświęconym mu ptakiem. Poręcze i nogi tronu były
rzeźbione ukazując postaci bogiń i epizody walk. Szata i
włosy Zeusa były ze złota, obnażone części ciała z kości
słoniowej, tron z drewna cedrowego wykładanego
hebanem i szlachetnymi kamieniami.muzoleum_1.jpg


Mauzoleum w Halikarnasie (obecnie Bodrum w południowo-zachodniej Turcji) – jeden z siedmiu antycznych cudów świata. Był to grobowiec Mauzolosa, perskiego satrapy Karii wzniesiony ok. 350 p.n.e.. Budynek został zaprojektowany na polecenie królowej-wdowy – Artemizji, przez architektów Satyrosa i Pyteosa, ozdobiony przez rzeźbiarzy Skopasa, Leocharesa, Timoteosa i Bryaksisa z Karii.


kolos_rodyjski.jpg
Kolos Rodyjski – jeden z siedmiu cudów świata. Olbrzymich rozmiarów posąg Heliosa wybudowany na wyspie Rodos przez Charesa z Lindos w 292-280 roku p.n.e. Monument wykonano z brązu i ustawiono u wejścia do portu dla upamiętnienia zwycięstwa Seleukosa I Nikatora nad Demetriuszem Poliorketesem (304 p.n.e.). Posąg miał ok. 32-36 m wysokości i ważył ok.70 ton. Widoczny był już z okolicznych wysp.

Latarnia morska na Faros – jeden ze starożytnych latarnia.jpg
cudów świata, została zbudowana ok. 280-279 p.n.e.
na podstawie planów architekta Sostratosa i na
polecenie Ptolemeusza I, ukończona podczas rządów j
ego syna Ptolemeusza II. Możliwe, że pomysłodawcą budowy latarni był sam Aleksander Macedoński.
Latarnia znajdowała się na przybrzeżnej wysepce Faros, która mając sztuczne połączenie ze stałym lądem poprzez groblę heptastadion, stanowiła część wejścia do portu w Aleksandrii w Egipcie. Ocenia się, że była to wieża o wysokości ok. 115~150 m. Miała dolną kondygnację o przekroju kwadratu, nad nią wznosiła się kolejna, ośmiokątna i trzecia o przekroju okrągłym.
Latarnia zwieńczona była kopułą wspartą na ośmiu
kolumnach. Na niej ustawiony był posąg Posejdona
o wysokości około 7 m. W tamtych czasach była to
najwyższa budowla na świecie o podstawie krótszej
od jej wysokości.